PODZIĘKOWANIA

III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowów za nami.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział oraz wspaniałą atmosferę.

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO:

  • Pani prorektor ds. studenckich prof. zw. dr. hab. Bogumiły Kaniewskiej, Dziekana Wydziału Chemii prof. zw. dr. hab. Henryka Koroniaka, Pro-Dziekana prof. dr. hab. Macieja Kubickiego oraz prof. UAM dr hab. Renaty Jastrząb za wsparcie naukowe
  • dr Nuno A. G. Bandeira, dr hab. Anny Przybył, dr hab. Mirosława Szybowicza, prof. nadzw. PP, dr hab. Piotra Ziółkowskiego oraz dr Grzegorza Krzyśko za wygłoszenie fascynujących wykładów
  • Magdalenie Winkiel za fotorelację z sympozjum
  • Darii Szeremety, Ewy Połomskiej, Klaudii Stachowiak oraz Joanny Strzelec studentek Wydziału Chemii za obsługę „zaplecza kawowego”

ORGANIZATORZY

Najlepszy poster

Wyróżnienie podczas III PSMN za najlepszy poster  pt Synteza i struktura difenylometylowych pochodnych kwasu winowego otrzymał Pan Tomasz Mądry z Wydziału Chemii UAM. Nagroda ufundowana przez stowarzyszenie Młodzi dla Nauki – Nauka dla Młodych.

Najlepszy poster studencki

Wyróżnienie podczas III PSMN za najlepszy poster studencki pt Nowe kompleksy żelaza(III) i ich zastosowanie jako adsorbent CO2  otrzymał Pan Dawid Marcinkowski z Wydziału Chemii UAM. Nagroda ufundowana przez prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemii UAM

Odbiór zaświadczeń

Odbiór zaświadczeń udziału w sympozjum będzie możliwy po wygłoszonym komunikacie oraz w trakcie sesji posterowej. Prosimy o obecność przy swoich posterach przez ostatnie 15 minut jej trwania.

PATRONAT

Ku naszej ogromnej radości, honorowy patronat nad Poznańskim Sympozjum Młodych Naukowców obejmuje Pani Prorektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Przedłużenie rejestracji na postery

Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że termin rejestracji posteru oraz posteru studenckiego na III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców zostaje wydłużony do 25.09.2016 r.

Obniżona kwota opłaty konferencyjnej (50 PLN) obowiązuje do dnia 25.09.2016r.

ZAPROSZENIE

III POZNAŃSKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW

odbędzie się w pierwszą sobotę listopada

05.11.2016

rezerwujcie czas i przygotowujcie wyniki swoich prac

po raz pierwszy planujemy osobną sesję posterową dla studentów studiów II stopnia zaangażowanych w pracę naukową