Ogłoszenie

Informujemy, że ze względu na małe zainteresowanie udziałem w konferencji, tegoroczne V Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców nie odbędzie się.
Komitet Organizacyjny

Najlepszy poster

Wyróżnienie podczas IV PSMN za najlepszy poster pt Synteza, charakterystyka i reaktywnośćkatalityczna tetrafunkcyjnych silsekwioksanów typu double-decker otrzymała Pani Julia Duszczak z Wydziału Chemii UAM.

Najlepszy poster studencki

Wyróżnienie podczas IV PSMN za najlepszy poster studencki pt Poliaroamtyczne molekularne „orzeszki” jako supramolekularne receotory fullerenów otrzymała Pani Katarzyna Adamczyk z Wydziału Chemii UAM.

PODZIĘKOWANIA

III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowów za nami.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział oraz wspaniałą atmosferę.

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO:

  • Pani prorektor ds. studenckich prof. zw. dr. hab. Bogumiły Kaniewskiej, Dziekana Wydziału Chemii prof. zw. dr. hab. Henryka Koroniaka, Pro-Dziekana prof. dr. hab. Macieja Kubickiego oraz prof. UAM dr hab. Renaty Jastrząb za wsparcie naukowe
  • dr Nuno A. G. Bandeira, dr hab. Anny Przybył, dr hab. Mirosława Szybowicza, prof. nadzw. PP, dr hab. Piotra Ziółkowskiego oraz dr Grzegorza Krzyśko za wygłoszenie fascynujących wykładów
  • Magdalenie Winkiel za fotorelację z sympozjum
  • Darii Szeremety, Ewy Połomskiej, Klaudii Stachowiak oraz Joanny Strzelec studentek Wydziału Chemii za obsługę „zaplecza kawowego”

ORGANIZATORZY

Najlepszy poster

Wyróżnienie podczas III PSMN za najlepszy poster  pt Synteza i struktura difenylometylowych pochodnych kwasu winowego otrzymał Pan Tomasz Mądry z Wydziału Chemii UAM. Nagroda ufundowana przez stowarzyszenie Młodzi dla Nauki – Nauka dla Młodych.

Najlepszy poster studencki

Wyróżnienie podczas III PSMN za najlepszy poster studencki pt Nowe kompleksy żelaza(III) i ich zastosowanie jako adsorbent CO2  otrzymał Pan Dawid Marcinkowski z Wydziału Chemii UAM. Nagroda ufundowana przez prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemii UAM

Odbiór zaświadczeń

Odbiór zaświadczeń udziału w sympozjum będzie możliwy po wygłoszonym komunikacie oraz w trakcie sesji posterowej. Prosimy o obecność przy swoich posterach przez ostatnie 15 minut jej trwania.